خدمات پس از فروش

واحد خدمات پس از فروش صنایع پزشکی آتیه مفتخر است که با ارائه خدمات در اسرع وقت توانسته است رضایت مشتریان خود را در سراسر کشور جلب نماید و به یکی از نقاط قوت این شرکت نزد مشتریان تبدیل شود. این خدمات شامل نصب دستگاههای امحاء زباله، پلاسما و خردکن، پشتیبانی آنها طی مدت زمان گارانتی و تعمیرات دستگاهها در خارج از زمان گارانتی میباشد.

1. نصب، پشتیبانی و تعمیرات دستگاه

  • بازدید سایت امحاء زباله مراکز پیش از نصب دستگاهها جهت ارائه نقشه های جاگذاری و لوله کشی های مربوطه به درخواست مشتریان
  • نصب و راه اندازی دستگاهها
  • پشتیبانی و ارائه خدمات رایگان در مدت زمان گارانتی
  • ارائه خدمات تعمیرات پس از اتمام زمان گارانتی
  • تامین قطعات مورد نیاز دستگاه ها

2. آموزش کاربری دستگاهها

آموزش کاربری دستگاه به اپراتورها در زمان نصب و صدور گواهینامه آموزشی بنا به درخواست مشتری

3. کالیبراسیون

کالیبراسیون سنسور دما و سنسور فشار به درخواست مشتری